Politica de Confidențialitate

În calitate propietar si administrator al Serviciilor Companiei, COMPANIA respectă caracterul privat si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care acceseaza Serviciile Companiei, acționând principiilor de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“GDPR”).

COMPANIA are obligația de a administra în condiții de siguranță și doar pentru scopurile menționate în prezenta Politică de Confidențialitate datele cu caracter personal ale Utilizatorilor Aplicații lor FEEXERS. Datele colectate și procesate se vor limita strict la ceea ce este necesar,în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.
Prezenta Politică de Confidențialitate se adresează tuturor Utilizatorilor, astfel cum acestia sunt definiți în Termeni și Condiții. Prin utilizarea Serviciilor Companiei oferite prin Aplicați
ile FEEXERS puneți la dispoziția COMPANIEI informațiile dvs. personale. Prezenta Politică de Confidențialitate reprezintă angajamentul COMPANIEI privind confidențialitatea asupra datelor încredințate și include descrierea informațiilor pe care COMPANIA le colectează, modalitatea de utilizare și distribuire, dacă este cazul, a acestora, inclusiv drepturile și opțiunile Utilizatorilor privind aceste informații.

De aceea, vă solicităm să citiți cu atenție prezentul document pentru a lua cunoștință de politica și practicile COMPANIEI privind confidențialitatea datelor. Dacă nu doriți ca datele dumneavoastră să fie colectate, vă rugam să nu le furnizati.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului sau Aplicațiilor FEEXERS înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile prezentei Politici de Confidențialitate.Orice informație furnizată de Utilizatori va fi considerată si va reprezenta consimțamântul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale sa fie folosite de COMPANIE in conformitate cu scopurile menționate mai jos.

Termenii utilizați în prezenta Politică de Confidențialitate au ințelesul atribuit in Termeni și Condiții sau sunt definiți în prezentul document, după caz.

1. CATEGORII DE DATE PERSONALE CARE FAC OBIECTUL PREZENTEI POLITICI
COMPANIA primește de la Utilizatori (Clienți/Feexer-i) următoarele date:

1. nume și prenume/denumire, telefon, adresă de domiciliu/reședință, adresă de prestare a serviciilor, email, Job-uri comandate, precum și orice alte date pe care Clientul/Feexer-ul le furnizează în mod direct prin Aplicatiile FEEXERS și/sau prin intermediul Feexer-ului, cu ocazia prestării Job-urilor comandate sau prin utilizarea Serviciilor Companiei (e.g. cum ar fi Conținutul Furnizat de Utilizatori astfel cum este acesta definit în prezenta Politica de Confidențialitate).

2. date de localizare, dacă funcția de localizare este activată pe Echipamentul Informatic pe care este instalată/rulează Aplicatiile FEEXERS și cu permisiunea Utilizatorilor.

3. în cazul în care înregistrarea contului de Utilizator în Aplicatiile FEEXERS se face prin intermediul conturilor Facebook/Google/alte aplicații, COMPANIA va prelucra datele publice de profil afișate în contul aplicațiilor respective.

4. date referitoare la modul în care este utilizată Aplicațiile FEEXERS, precum comportament/preferințe/obișnuințe în cadrul Aplicațiilor FEEXERS, comenzi anterioare efectuate prin Aplicați ile FEEXERS.

5. informații despre tranzacțiile aferente utilizării de Serviciilor Companiei, inclusiv tipul de servicii solicitate sau furnizate, data și ora la care a fost furnizat serviciul, suma percepută, și alte detalii aferente tranzacției.

6. informații despre dispozitivele utilizate pentru a accesa Serviciile Companiei, inclusiv modelele hardware, sistemele de operare și versiunile, software-ul, denumirile și versiunile de fișiere, limbile preferate, identificatorii unici de dispozitiv, identificatorii publicitari, numerele de serie, informații despre deplasarea dispozitivelor și informații despre rețeaua mobilă.

7. apeluri și mesaje în format text transmise între Clienți și Feexer-i pentru serviciile de asistență (inclusiv pentru soluționarea disputelor dintre utilizatori), în scopuri de siguranță și securitate și pentru analize.

8. informații din alte surse, care pot include:

a)utilizatorii care oferă feedback, cum ar fi evaluări sau complimente

b)partenerii comerciali ai COMPANIEI prin intermediul cărora creați sau accesați contul în cadrul Aplicațiilor FEEXERS, cum ar fi Procesatorii de Plăți, serviciile de socializare

c)furnizorii de asigurare (acolo unde este cazul)

d)furnizorii de servicii financiare (în cazul Feexer-ilor)

e)sursele disponibile publicului

f)furnizorii de servicii de marketing,

1. SCOPURILE COLECTĂRII DATELOR

COMPANIA colectează și utilizează informații pentru a permite funcționarea Aplicațiilor FEEXERS în scopurile pentru care aceasta a fost creată, respectiv accesul persoanelor la serviciile furnizate prin intermediul Aplicației FEEXERS:

1. în vederea preluării, validării și facturării comenzilor Clientului, pentru informarea Clientului asupra stării comenzii și pentru informarea Clientului asupra eventualelor opțiuni de comandă

2. datele cu caracter personal ale Feexer-ului persoană fizică sunt prelucrate în scopul derulării raporturilor contractuale cu COMPANIA, inclusiv în scopul onorării comenzilor plasate de Client în cadrul Aplicației FEEXERS, urmând a fi dezvăluite și către Client pentru informarea acestuia cu privire la situația comenzii sale, precum și pentru scopul transmiterii de comunicări comerciale

3. în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Serviciilor, realizarea de profile de preferințe, în principal, în vederea îmbunătățirii Serviciilor oferite de COMPANIE. COMPANIA va putea transmite datele statistice și către partenerii săi contractuali; acestea vor fi furnizate în forma agregată, fără a include date care ar putea duce la identificarea (în mod direct sau indirect) a persoanelor vizate

4. datele privind numele, prenumele, denumirea, email, adresă poștală, pot fi colectate și prelucrate în scop de marketing, reclamă, publicitate, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e.g. e-mail, telefon) și prin alte platforme de comunicare digitală, de informații privind produsele și serviciile Companiei și/sau ale terților parteneri contractuali ai COMPANIEI.De asemenea, datele sunt colectate pentru:

1. a îmbunătăți siguranța și securitatea Utilizatorilor și ale Serviciilor;

2. asistența oferită Utilizatorilor;

3. cercetare și dezvoltare;

4. a permite comunicările către sau între Utilizatori;

a furniza promoții sau concursuri.

COMPANIA poate utiliza datele în legătură cu proceduri legale, respectiv pentru a investiga sau a soluționa dispute sau litigii legate de utilizarea Serviciilor Companiei.

3. PERSOANELE CARE POT AVEA ACCES LA DATELE PERSONALE

3.1 Datele personale colectate sunt, în principal, prelucrate de COMPANIE, prin angajații săi autorizați să prelucreze date personale.

3.2 Datele personale pot fi, de asemena, divulgate următoarelor categorii de persoane:

1. împuterniciții COMPANIEI care pot prelucra datele personale în numele și pe seama COMPANIEI pentru oricare dintre scopurile menționate;

2. datele Clientului către Feexer, pentru a permite realizarea Job-urilor;

3. datele Feexer-ului către Client, pentru scopul derulării raporturilor contractuale privind Serviciile;

4. Procesatorul de Plăți;

5. autorități publice, că răspuns la o solicitare de informații făcută cu respectarea prevederilor legale sau în orice caz pentru aducerea la îndeplinire de către COMPANIE a unei obligații legale ce îi revine;

6. terțe părți, în legătură cu sau pe durată negocierilor care vizează o fuziune, o vânzare a activelor COMPANIEI, consolidarea sau restructurarea, finanțarea sau achiziționarea COMPANIEI sau a unei porțiuni din această de către alte entități;

7. terțe părți cu care COMPANIA intră în raporturi contractuale;

8. Publicul larg, doar în cazul Conținutului Furnizat de Utilizatori.

1. COMPANIE nu va dezvălui nici unei terțe părți datele dumneavoastră (informații personale sau informații opționale) fără acordul dumneavoastră, cu excepția cazului în care avem convingerea, de buna credință, că legislația ne impune acest lucru sau că acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor sau a proprietății COMPANIEI.

COMPANIA nu închiriază și nu vinde nimănui datele dvs. personale.

1. Site-ul și/sau Aplicați ile FEEXERS pot conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale COMPANIEI. Vă rugăm să aveți în vedere și să consultați politicile privind protecția datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri, COMPANIA neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

2. Site-ul și/sau Aplicațiile FEEXERS pot folosi, la un moment dat, identificatori de tip Cookie. În acest sens veți putea consulta Politica noastră de Cookies, care va fi disponibilă pe site și/sau în Aplicațiile FEEXERS, și vă puteți exercita dreptul de a dezactiva Cookies, astfel cum este prevăzut in paragraful 4.2, punctul 11.

4. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

4.1 Utilizatorul nu este obligat să furnizeze date personale, însă refuzul de a le furniza va determina imposibilitatea derulării raporturilor contractuale cu COMPANIA, respectiv Utilizatorii nu vor putea beneficia de toate sau de o parte dintre Servicile oferite de COMPANIE.

4.2 În conformitate cu dispozițiile

GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care le furnizați:

1. Dreptul de acces la datele prelucrare. Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem.

2. Dreptul la rectificarea datelor. Aveți dreptul să cereți ca datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/sau să le completați dacă acestea sunt incomplete. Dacă aveți un cont, poate fi mai ușor să vă corectați propriile date prin intermediul funcției "Contul meu”.

3. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”).În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să avem obligația legală de a păstra datele dumneavoastră din motive legale sau juridice.

4. Dreptul la restricționarea prelucrării. Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de GDPR, și anume:

exactitatea datelor este contestată de persoana vizată (dumneavoastră), pentru o perioadă care permite operatorului să verifice corectitudinea datelor;

prelucrarea este ilegală și persoana vizată (dumneavoastră) se opune ștergerii datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;

operatorul nu mai are nevoie de date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;

persoana vizată (dumneavoastră) a ridicat obiecții față de procesăre bazată pe motive legitime din partea operatorului în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului depășesc pe cele ale persoanei vizate (dumneavoastră).

5. Dreptul la portabilitatea datelor.Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.

6. Dreptul de opoziție. Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

7. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment.Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

8. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara dumneavoastră de reședință sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de COMPANIE.

9. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct.Vă puteți dezabona sau renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment.

10. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfășurăm acțiuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui terț.Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

11. Dreptul de a dezactiva Cookies- aveți dreptul să dezactivați modulele cookie. Setările din browser-ele de Internet sunt de obicei programate în mod implicit pentru a accepta modulele cookie, dar puteți să le reglați ușor modificând setările browser-ului. Multe module cookie sunt utilizate pentru a spori gradul de utilizare sau funcționalitate a site-urilor web / aplicațiilor; prin urmare, dezactivarea modulelor cookie vă poate împiedica să utilizați anumite părți ale site-urilor sau ale Aplicației. Dacă doriți să restricționați sau să blocați toate cookie-urile stabilite de site-ul web/Aplicație (care vă pot împiedica să utilizați anumite părți ale site-ului) sau orice alte site-uri/aplicații, puteți face acest lucru prin setările browser-ului. Pentru mai multe informații, consultați următorul link: http://www.aboutcookies.org/.

4.3 Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, va puteți adresă cu o cerere scrisă, datată și semnată, la următoarele date de contact: P2P Technology Hub SRL în atenția d-rei Loredana Nicolae la adresa: loredana.nicolae@feexers.com.

COMPANIA nu răspunde solicitărilor anonime. Prin urmare, în cazul în care ne scrieți prin e-mail, va rugăm să ne indicați numele și prenumele dvs. pentru a va identifica și a răspunde în mod adecvat solicitării dvs. Într-o astfel de situație este foarte posibil să solicităm și o dovadă a identității dumneavoastră.

4.5 În orice moment, Utilizatorul are acces la datele sale de identificare/contact, putand sa le editeze/modifice, direct in Aplicațiile FEEXERS, in sectiunea „Profilul meu”. Pentru dezabonarea de la comunicari comerciale, Clientul poate folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail continand comunicari comerciale.

4.6 COMPANIA păstrează informațiile atât timp cât sunteți înregistrat ca Utilizator. Puteți solicita să ștergem anumite informații. În anumite cazuri, COMPANIA poate păstra anumite informații după ce nu mai sunteți înregistrat ca Utilizator, dar doar în cazurile prevăzute de lege sau dacă există probleme nerezolvate legate de contul dumneavoastră de Utilizator sau dacă este necesar din motive de securitate.

5.SECURITATEA DATELOR COLECTATE

5.1 COMPANIA utilizează metode și tehnologii de securitate avansate, împreună cu politici stricte aplicate salariaților și procedurilor de lucru, incluzând audit-ul periodic pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate conform prevederilor legale în vigoare.

5.2 Echipamentul de tip server pe care este găzduit site-ul web prin intermediul căruia colectăm date cu caracter personal este protejat atât la accesul fizic cât și la accesul de la distanță (limitat), fiind instalat într-un centru de date și supus periodic unui audit de securitate.

5.3 Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu pentru a le aplica sistemelor noastre de securitate.

6. ACTUALIZĂRI

6.1 Prezenta Politică de Confidențialitate poate fi acualizată periodic. În cazul în care vor exista modificări substanțiale vă vom înștiința cu privire la modificări prin intermediul Aplicațiilor FEEXERS sau prin alte mijloace (e.g. prin e-mail). Dacă și în măsura în care legislația permite, se va considera că sunteți de acord cu actualizările respective prin simpla utilizare a serviciilor după ce a avut loc notificarea.

6.2 Solicităm să citiți periodic prezenta politică pentru a fi la curent cu informațiile actuale ale politicii privind confidențialitatea. Versiunile precedente ale politicilor noastre de confidențialitate vor fi disponibile, de asemenea, pentru a fi vizualizate.