Termeni și condiții

Acești Termeni și Condiții reprezintă prevederile care se aplică accesării și utilizării de către orice persoană a aplicațiilor, site-urilor web, produselor și serviciilor pe care P2P Technology Hub SRL le pune la dispoziție, PREVEDERI PE CARE VĂ RUGĂM SĂ LE CITIȚI ÎN ÎNTREGIME ȘI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A ACCESA SAU UTILIZA SERVICIILE.

I. DEFINIȚII

Termenii utilizați în continuare vor avea următoarele înțelesuri:

„Aplicațiile FEEXERS si FEEXERS PRO”, denumite „Aplicațiile FEEXERS”   înseamnă un program de calculator (software), care include și interfața grafică a acestuia, dezvoltat de P2P Technology Hub SRL pentru a fi rulat pe echipamente informatice mobile, de tipul smartphone și/sau tabletă, disponibilă în Apple Store și Google Play.

„Echipament Informatic”   înseamnă un echipament informatic mobil, de tipul smartphone și/sau tabletă (pe care este instalat un sistem de operare iOS, Android sau Windows Mobile) și care poate rula corespunzător Aplicați ile FEEXERS.

„COMPANIA”   înseamnă P2P Technology Hub SRL, cu sediul in Cornu, sat Cornu de Jos, str. Noua nr. 6, jud. Prahova, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J29/1319/2019, CUI 37464840, care deține toate drepturile asupra Aplicați ilor FEEXERS, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală.

„Feexer Premium ”   – înseamnă o persoană juridică sau o persoană fizică autorizată care, în baza unui contract cu Compania, va presta servicii către o altă persoană, Clientul, conform unei comenzi lansate și acceptate în cadrul Aplicații lor FEEXERS. Contractul dintre Feexer și Companie include și prevederile din prezenții Termeni și Condiții.

Feexer Standard ”- înseamnă o persoana fizica, persoană juridică sau o persoană fizică autorizată care va presta servicii către o altă persoană, Clientul, conform unei comenzi lansate și acceptate în cadrul Aplicației FEEXERS.

„Client”   – înseamnă o persoană fizică ce achiziționează unul sau mai multe servicii, prin lansarea unei comenzi ferme către Feexer utilizând Aplicați a FEEXERS.

„Job/Job-uri”   – înseamnă serviciile oferite sau sarcinile îndeplinite de Feexer care pot fi achiziționate de Client în cadrul Aplicației FEEXERS.

„Job-uri Urgente”   – înseamnă lucrările pentru care Clientul dorește ca intervenția să aibă loc cât mai repede posibil (în aceeași zi în care Clientul a postat cererea de Job-uri în Aplicația FEEXERS). În aceste cazuri, Tariful pentru Job-uri urgente (care include Taxa de Servicii, așa cum acestea sunt definite mai jos) poate fi mai mare decat Tariful pentru Job-urile planificate

„Job-uri Planificate”   – înseamnă lucrările pentru care Clientul și Feexer-ul convin asupra unei date (ulterioară zilei în care Clientul a postat cererea de Job-uri în Aplicația FEEXERS) la care intervenția să aibă loc.

„Serviciile Companiei”   – înseamnă serviciile electronice care aparțin COMPANIEI și care permit (i) Clienților să caute Feexer-i pentru Job-uri și (ii) Feexer-ilor să caute, să primească și să onoreze cereri de Job-uri din partea Clientilor. Serviciile Companiei includ accesul la Site-ul FEEXERS, la Aplicați ile FEEXERS și la programele software asociate, serviciile de plată puse la dispoziție de COMPANIE, precum și sistemele de servicii de asistență conexe, cu eventualele actualizări sau modificări periodice.

„Datele Companiei”   – înseamnă toate datele asociate cu accesul și utilizarea Serviciilor Companiei, conform acestor Termeni și Condiții, inclusiv toate datele referitoare la Clienți, toate datele asociate cu furnizarea de Job-uri prin intermediul Serviciilor Companiei si al e Aplicațiilor FEEXERS.

„Utilizator”   – înseamnă orice persoană, Client și/sau Feexer, care accesează și/sau utilizează Aplicațiile FEEXERS și care aderă la acești Termeni și Condiții.

„Utilizator”   – înseamnă orice persoană, Client și/sau Feexer, care accesează și/sau utilizează Aplicați ile FEEXERS și care aderă la acești Termeni și Condiții.

II. ACORDUL PRIVIND UTILIZAREA SERVICIILOR COMPANIEI

1. Serviciile Companiei permit conexiuni între Client și Feexer.

2. Prin accesarea Aplicațiilor FEEXERS se vor putea încheia raporturi juridice între Utilizatori (Client și Feexer), în temeiul cărora Clientul va putea plasa o comandă pentru achiziționarea unuia sau mai multor Job-uri care vor fi afișate în interfața grafică și care vor fi prestate Clientului de către Feexer, în condițiile prevăzute în continuare.

3. Serviciile Companiei pot fi utilizate numai în conformitate cu prevederile acestor Termeni și Condiții.

4. Utilizarea Serviciilor Companiei reprezintă acceptarea de către Utilizator a tuturor prevederilor din acești Termeni și Condiții, precum și acceptarea Politicii de Confidențialitate. Termenii și Condițiile, impreună cu Politica de Confidențialitate sunt denumite în continuare "Contractul" si guvernează raporturile dintre COMPANIE și orice Utilizator.

5. Inainte de a utiliza Serviciile Companiei va rugăm să citiți în întregime și cu atenție acești Termeni și Conditii și Politica de Confidențialitate.

6. Pentru anumite Servicii ale Companiei este posibil să existe condiții suplimentare, de exemplu politici pentru un anumit serviciu, pentru o anumită activitate. Condițiile suplimentare vor fi prezentate în legătură cu Serviciile relevante aplicabile, se vor adăuga acestor Termeni și Condiții și vor fi considerate parte integrantă din aceștia. În cazul unui conflict cu privire la serviciile relevante aplicabile, condițiile suplimentare vor prevala față de prezentele Termeni și Condiții.

7. Utilizarea Serviciilor Companiei, inclusiv a oricăror funcționalități ale Aplicației FEEXERS reprezintă o declarație privind îndeplinirea următoarelor condiții de către orice Utilizator: (I) ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI; (II) INEXISTENȚA UNOR CIRCUMSTANȚE CARE SĂ AFECTEZE CAPACITATEA JURIDICĂ, (III) ÎN CAZUL FEEXER-ILOR PREMIUM , ÎNDEPLINIREA TUTUROR CONDIȚIILOR LEGALE ȘI DEȚINEREA TUTUROR AUTORIZAȚIILOR NECESARE PENTRU A PRESTA JOB-URILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL APLICAȚIEI FEEXERS,  (IV) ÎN CAZUL FEEXER-ILOR STANDARD , ÎNDEPLINIREA TUTUROR CONDIȚIILOR DE PROBITATE PROFESIONALA, CUMULAT CU OBLIGATIA ACESTORA DE A TRANSMITE INFORMATIILE CORECTE, COMPLETE SI ACTUALE, PENTRU A PRESTA JOB-URILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL APLICAȚIEI FEEXERS ȘI (V) ACCEPTAREA DEPLINĂ ȘI RESPECTAREA PREVEDERILOR DIN PREZENTUL CONTRACT. În cazul în care oricare dintre aceste condiții nu este îndeplinită, Utilizatorul trebuie să înceteze imediat să acceseze sau să utilizeze Aplicați ile FEEXERS.

8. Utilizatorul se obligă să verifice la momentul fiecărei accesări ale Aplicațiilor FEEXERS termenii și condițiile de utilizare. Utilizarea Serviciilor Companiei, chiar și în cazul omisiunii Utilizatorului de a analiza termenii și condițiile aplicabile, reprezintă acordul expres al Utilizatorului de acceptare a respectivelor condiții.

9. Fără a contrazice cele de mai sus, COMPANIA poate solicita Utilizatorului să își exprime acordul cu privire la acest Contract printr-o acțiune specifică, care are semnificația unui consimtamant neechivoc (e.g. bifarea unei căsuțe specifice).

PRIN UTILIZAREA SERVICIILOR COMPANIEI/PRIN BIFAREA CĂSUȚEI ”SUNT DE ACORD CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE FEEXERS” UTILIZATORUL:
A) ÎȘI DA ACORDUL, ÎN MOD EXPRES, SĂ RESPECTE TOATE CLAUZELE DIN ACEST CONTRACT, PRECUM ȘI ORICE ALTE CONDIȚII SPECIFICE APLICABILE, LA CARE SE FACE REFERIRE ÎN ACEST CONTRACT;
B) ÎȘI DA ACORDUL, ÎN MOD EXPRES, PENTRU COLECTAREA, STOCAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE, ASTFEL CUM ESTE DESCRIS ÎN ACEST CONTRACT ȘI ÎN POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE.

11. Prin accesarea și utilizarea Aplicațiilor FEEXERS, Utilizatorul este de acord să primească apeluri și mesaje text de la COMPANIE pe telefonul mobil, în cazul în care COMPANIA consideră că este necesar pentru a facilita îndeplinirea unei comenzi.

12. Tarif. Pentru fiecare Job finalizat furnizat unui Client prin intermediul Aplicații lor FEEXERS, Feexer-ul percepe un tarif care este plătit de Client („Tariful”).

13. Se prevede în mod expres ca Tariful pentru Job-urile Urgente poate fi mai mare decât Tariful pentru Job-urile Planificate, așa cum acestea sunt definite mai sus.

14. a. Feexers Premium: tariful reprezintă costul total al manoperei introduse de catre Feexer pentru Job-ul prestat la care se adauga Taxa de Servicii Premium, asa cum este definita la articolul 17 .a.

14. b. Feexers Standard: Tariful reprezintă costul total al manoperei introduse de catre Feexer pentru Job-ul prestat; Pentru a avea acces la oferta castigatoare, atat Clientul cat si Feexer-ul trebuie sa plateasca o Taxa de servicii Standard, asa cum este definita la articolul 17.b

15. Se prevede expres că Tariful nu include costurile materialelor necesare pentru prestarea Job-ului.

16. În cazul în care, la locul prestării Job-urilor, sau în cadrul discuțiilor dintre Client și Feexer, se constată că sunt necesare lucrări suplimentare, acestea vor fi considerate ca  Job-uri separate, de sine stătătoare  și vor fi tratate în același mod ca orice Job, așa cum acesta este definit în prezentul Contract.

17.a.  Taxa de Servicii Premium:  Drept contraprestație pentru furnizarea Serviciilor Premium ale Companiei, COMPANIA va percepe o taxă de servicii pentru fiecare Job finalizat de un Feexer PREMIUM , calculată ca procent din Tarif („Taxa de Servicii Premium”), intre 9%+tva si 17%+tva din Tarif.

Grila de comisioane este variabila, acestea sunt calculate in functie de: marimea jobului, numarul de joburi efectuat de Feexer-UL PREMIUM, precum si de ratingul acordat Feexerului PREMIUM.

Ø   In functie de marimea jobului:

 

Ø   In functie de numarul de joburi efectuat de Feexer-ul PREMIUM:

numarul de joburi

scaderea comisionului Feexers

>=10

-1%

<10

0

 

Ø   In functie de ratingul Feexerului PREMIUM

numarul de stele

scaderea comisionului Feexers

>=4.5

-1%

<4.5

0

 

In acest sens, taxa de servicii Premium este variabila, aceasta fiind de cel putin 9% +tva din Tarif si cel mult 17%+tva din Tarif (discounturile de comision se pot cumula).

  17.b  Taxa de Servicii Standard:  Drept contraprestație pentru furnizarea Serviciilor Standard ale Companiei, COMPANIA va percepe o taxă de servicii Standard, pentru a avea acces la fiecare Job in care Clientul alege un Feexer STANDARD. Taxa de servicii Standard este in cuantum fix de 15 lei+tv a si se aplica atat Clientului cat si Feexer-ului STANDARD , pentru fiecare Job in care Clientul alege un Feexer STANDARD

18. Pentru evitarea oricărei îndoieli in situatia in care Clientul alege un Feexer PREMIUM, se prevede expres că Tariful va fi calculat astfel încât să includă Taxa de Servicii PREMIUM.

19. Compania își rezervă dreptul de a modifica oricând pe durata prezentului Contract Taxa de servicii, fie Premium fie Standard, in funcție de politica sa comerciala. Informaţiile actualizate privind Taxele de Servicii vor fi disponibile atât în Aplicațiile FEEXERS, cât și pe Site-ul FEEXERS, cu cel putin 30 de zile înainte de aplicare

20. De asemenea, COMPANIA își rezervă dreptul de a modifica Taxa de Servicii, fie Premium fie Standard, oricând pe durata prezentului Contract, in funcție de modificările legislative aplicabile. Actualizarea valorii în acest caz va avea loc în funcție de data la care au loc modificările legislative.

21. Utilizarea în continuare de către Feexer a Serviciilor Companiei după modificarea Taxelor de Servicii va constitui acceptarea de către Feexer a respectivei modificări.

22. În prezentul Contract, COMPANIA acționează ca agent de colectare limitată a plătilor datorate Feexer-ilor PREMIUM de către Client, exclusiv în scopul de a accepta Tariful prin funcția de procesare a plătilor facilitată de Serviciile Companiei prin Procesatorul de Plăți.

23. Cumpărarea Serviciilor de către Client se face după cum urmează:

Pasul 1  : Clientul selectează o categorie de activităti și introduce detalii despre un anumit Job, inclusiv:
 (i) tipul de problemă
 (ii) adresa la care se dorește prestarea Job-ului
 (iii) gradul de urgență
 (iv) data și intervalul orar la care se dorește prestarea Job-ului/intervenția

Clientul are opțiunea de a introduce și detalii suplimentare pe care le consideră utile/recomandabile.

Pasul 2:   Pe baza informațiilor furnizate în Pasul 1, Aplicați ile FEEXERS vor notifica Job-ul tuturor Feexer-ilor specializati pe acel tip de problema si va permite Feexer-ilor sa-și posteze ofertele, care vor include: (i) confirmarea disponibilității pentru data și intervalul orar solicitat de Client, (ii) Tariful, care va include Taxele de Servicii fie Premium fie Standard, așa cum acestea sunt definite mai sus

Pasul 3:   Feexer-ii sunt notificați prin intermediul Aplicații lor FEEXERS că ofertele lor au fost vizualizate de Client.

Pasul 4.a: Daca Clientul alege un Feexers PREMIUM:   Clientul are posibilitatea de a selecta oferta pe care o consideră cea mai potrivită pentru prestarea Job-ului.

Toate ofertele rămân active până la:
  (i) alegerea de către Client a uneia dintre ele, sau
  (i
iI ) ora 23:59 a zilei următoare celei în care cererea Clientului a fost postată, caz în care Clientul este notificat prin intermediul Aplicații lor FEEXERS că cererea sa a fost anulată, iar Feexer-ii sunt notificați că ofertele lor nu au fost acceptate.
  În cazul (ii) de mai sus, Aplicați ile FEEXERS transmit Clientului și o notificare intermediară, prin care îl anunță că exista un numar de oferte active și că în situația în care nu optează pentru una dintre acestea, cererea sa va fi anulată conform (ii).

Pasul 4.b: Daca Clientul alege un Feexer STANDARD: Clientul are posibilitatea de a selecta oferta pe care o consideră cea mai potrivită pentru prestarea Job-ului, doar in conditiile achitarii taxei de servicii STANDARD, asa cum este definite la articolul 17.b. Restul prevederilor de la punctul de mai sus fiind aplicabile si procedurii standard.

Pasul 5:   Clientul confirmă oferta. Clientul poate comunica cu Feexer-ul în vederea realizării Job-ului prin intermediul unui canal de comunicare – Chat - pus la dispozitie de Aplicațiile FEEXERS imediat ce oferta a fost acceptată.

Pasul 6.a: Daca Clientul alege un Feexers PREMIUM: Odată ce s-a convenit asupra scopului și calendarului pentru realizarea Job-ului, suma reprezentând Tariful este blocată pe cardul Clientului.

Pasul 6.b: Daca Clientul alege un Feexers STANDARD: Odată ce s-a convenit asupra scopului și calendarului pentru realizarea Job-ului, suma agreata intre Feexer si Client poate fi achitata cash, prin card bancar sau prin orice alta modalitate, aplicatia Feexers nemaiavand niciun fel de interpunere, obligatie, fiind exclusiv intelegerea si responsabilitatea integrala a partilor.

Pasul 7.a: Daca Clientul alege un Feexers PREMIUM: Odată ce Job-ul a fost finalizat, Feexer-ul și Clientul vor confirma în Aplicați ile FEEXERS finalizarea Job-ului, la Tariful agreat initial, inclusiv Taxa de Servicii aferentă. Pe baza acestei confirmari, factura aferentă, emisă în numele Feexer-ului, va fi transmisă atat Clientului cat si Feexer-ului, pe adresele de email ale acestora, prin intermediul Aplicații lor FEEXERS.

În cazul în care Feexer-ul și/sau Clientul nu confirmă în Aplicați ile FEEXERS finalizarea Job-ului, aceștia vor fi notificați pentru a transmite motivele pentru care Job-ul nu a fost finalizat. În funcție de aceste motive, se va face aplicarea prevederilor relevante din prezentul Contract.

Pasul 7.b: Daca Clientul alege un Feexers STANDARD: Odată ce Job-ul a fost finalizat, Feexer-ul și Clientul vor confirma în Aplicația FEEXERS finalizarea Job-ului si isi vor acorda , evaluari reciproce. Imediat ce au achitat taxa de servicii Standard, atat Clientul cat si Feexer-ul, vor primi pe email factura pentru taxa de servicii Standard, asa cum este definite la articolul 17.b. In cazul in care Clientul a achitat taxa de servicii Standard pentru a avea acces la oferta castigatoare, dar Feexer-ul STANDARD nu achita taxa de servicii pentru a avea si el acces, Compania va returna taxa de servicii Standard catre Client in maximum 5 zile de la efectuarea platii de catre Client.

Pasul 8:    Daca Clientul alege un Feexers PREMIUM, in urma confirmarii de către Client, în Aplicația FEEXERS, a faptului ca Job-ul a fost finalizat, suma reprezentând Tariful va fi transferată, prin intermediul Procesatorului de Plăți, din contul Clientului în contul dedicat, creat în scopul derulării prezentului Contract.

24. Procesatorul de plăți este o terță parte, iar Compania nu este furnizor sau revânzător al Procesatorului de Plăți. Pentru ca Feexer-ii PREMIUM să poată primi plăți prin Procesatorul de Plăți, atât Clientul, cât și Feexer-ul trebuie să fie de acord cu Termenii și Condițiile Procesatorului de Plăți, care sunt disponibile pe: https://www.mobilpay.ro/public/termeni-si-conditii/

Taxa de anulare - valabil exclusiv in varianta Feexers Premium-  În situația în care Clientul anulează un Job, se va percepe Clientului o taxă de anulare prin intermediul Aplicații lor FEEXERS, dupa cum urmează:

  25.1 Dacă Job-ul este anulat de Client cu mai mult de 12 de ore înainte de data convenită între Client și Feexer pentru realizarea Job-ului, se va percepe Clientului o taxă de anulare de 25% din Tarif;
  25.2 Dacă Job-ul este anulat de Client cu mai puțin de 12 de ore înainte de data convenită între Client și Feexer pentru realizarea Job-ului, se va percepe Clientului o taxă de anulare de 50% din Tarif.
  25.3 In ambele situatii sunt exceptate forta majora si cazul fortuit (imbolnavire, prezenta necesara/care nu sufera amanare intr-un alt loc: scoala, spital, politie, tribunal, alte autoritati, etc.)
  25.4 În toate cazurile de mai sus, atât Clientul cât și Feexer-ul vor fi notificați prin intermediul Aplicații lor FEEXERS, care va emite o factură către Client cu sumele respective, Feexer-ul urmând să primeasca aceste sume, din care se va deduce Taxa de Servicii.

26. Compania va fi îndreptățită la un procent calculat intre 9%+tva si 17%+tva din Taxa de anulare, asa cum aceasta este definită mai sus.

27. În situația în care Feexer-ul anulează un Job, se va percepe Feexer-ului o taxă de anulare prin intermediul Aplicatiei FEEXERS, dupa cum urmează:

  27.1 Dacă Job-ul este anulat de Feexer cu mai mult de 12 de ore înainte de data convenită între Client si Feexer pentru realizarea Job-ului, se va percepe Feexer-ului o taxa de anulare de 25% din Tarif si Clientul va putea relua cererea sa de Job-uri, beneficiind pentru aceasta noua cerere de un discount de 20% din tariful aplicat anterior.
  27.2 Dacă Job-ul este anulat de Feexer cu mai putin de 12 de ore înainte de data convenită între Client și Feexer pentru realizarea Job-ului, se va percepe Feexer-ului o taxa de anulare de 50% din Tarif si Clientul va putea relua cererea sa de Job-uri, beneficiind pentru această nouă cerere de un discount de 40% din tariful aplicat anterior.
  27.3 In ambele situatii sunt exceptate forta majora si cazul fortuit (imbolnavire, prezenta necesara/care nu sufera amanare intr-un alt loc: scoala, spital, politie, tribunal, alte autoritati, defectiuni mijloc de transport, defectiuni aparatura sau echipamente)
  27.4 În toate cazurile de mai sus, atât Clientul cât și Feexer-ul vor fi notificați prin intermediul Aplicați ilor FEEXERS, care va emite o factură către Feexer cu sumele respective.

28. Furnizarea de către Feexer a Job-urilor creează o relație contractuală directă între Feexer și Client. Prin utilizarea Aplicații lor FEEXERS, COMPANIA nu devine parte la raporturile juridice dintre Client și Feexer, astfel încât COMPANIA nu este responsabilă în niciun fel în cazul în care Clientul și/sau Feexer-ul nu își îndeplinesc obligațiile pe care și le-au asumat prin contractul dintre ei.

29. Clientul înțelege și acceptă faptul că nu există nicio influență a COMPANIEI asupra prețurilor din ofertele Feexer-ilor, acestea fiind stabilite în mod unilateral de către aceștia.

30. Feexer-ul va lua toate măsurile necesare pentru prestarea corespunzătoare a Job-urilor din cadrul unei comenzi lansate și va onora comenzile primite de la Clienți în condițiile convenite prin intermediul Aplicații lor FEEXERS.

31. Termenul de prestare a Job-urilor va fi cel convenit între Feexer și Client, cu respectarea întocmai a procedurilor și standardelor aplicabile Job-ului respectiv.

32. În executarea Job-ului, Feexer-ul se va deplasa cu mijloce proprii la adresa indicată de Client.

33. COMPANIA nu are nici un control asupra calitătii, calendarului, legalitătii, îndeplinirii sau a oricărui alt aspect legat de Job-uri și modul în care acestea sunt prestate sau asupra evaluărilor oferite de Clienți în ceea ce privește fiecare Job furnizat.

34. Fără a contrazice cele de mai sus, COMPANIA verifică Feexer-ii PREMIUM la înregistrarea lor  și efectuează verificări periodice ale licențelor, permiselor, aprobărilor, autorizațiilor, certificatelor pe care acesteia le dețin în legătură cu Job-urile pe care le prestează. Cu toate acestea, deși COMPANIA poate efectua verificări ale Feexer-ilor, COMPANIA nu poate confirma că fiecare Feexer este cel care pretinde a fi și, prin urmare, COMPANIA nu poate și nu își asumă nicio responsabilitate pentru acuratețea sau fiabilitatea informațiilor de verificare a identitătii sau a autorizațiilor.

35. În plus, atunci când se interacționează cu alți Utilizatori sau în viața reală, este necesar ca părțile să acționeze cu precauția și diligența cerută pentru protejarea siguranței și a proprietății personale, la fel cum se procedează când se interacționează cu persoane necunoscute. COMPANIA nu va fi răspunzătoare pentru declarații false sau înșelătoare făcute de Utilizatori.

36. Utilizatorii admit că, în niciun caz și nici direct sau indirect, COMPANIA nu supervizează, nu direcționează și nu controlează activitatea Feexer-ilor sau Job-urile efectuate de aceștia. COMPANIA nu stabilește orele de lucru ale Feexer-ilor sau locul prestării Job-ului. COMPANIA nu va furniza niciun echipament de muncă sau materiale necesare pentru un anumit Job. Serviciile Companiei nu reprezintă serviciu/agenție de ocupare a forței de muncă, iar COMPANIA nu servește ca angajator al vreunui Feexer.

37. În utilizarea Aplicației FEEXERS, Clienții, la libera lor alegere, decid dacă sunt prezenți personal când Feexer-ul execută și finalizează Job-urile contractate prin intermediul Aplicației FEEXERS sau dacă este prezentă o altă persoană din partea acestuia, de la care Feexer-ul poate primi cerințe, ca și cum le-ar primi de la Client. Prin acești Termeni și Condiții, Clientul acceptă în mod expres că, în scopul executării contractului dintre Client și Feexer, o astfel de persoană va acționa în numele și pe seama Clientului în relația cu Feexer-ul.

38. Evaluare. După prestarea Job-urilor, Aplicațiile FEEXERS pot să solicite:
  a) Clientului să acorde o evaluare pentru Feexer și pentru Job-urile prestate și, opțional, să ofere comentarii sau păreri cu privire la Job-urile prestate;
  (b) Feexer-ului să acorde o evaluare pentru Client și, opțional, comentarii sau păreri cu privire la acesta. Feexer-ul va acorda evaluări și comentarii cu bună credintă.

39. Pentru a beneficia în continuare de acces la Aplicației FEEXERS PRO și la Serviciile Companiei, Feexer-ul va trebui sa aiba în permanență o evaluare medie acordată de Clienti care depășește evaluarea medie minimă acceptabilă stabilită de Companie cu eventualele modificări periodice efectuate de Companie la discreția sa exclusivă („Evaluarea medie minimă”). În cazul în care evaluarea este sub Evaluarea medie minimă, Compania va anunța Feexer-ul și, la libera alegere a COMPANIEI, va putea să acorde Feexer-ului o perioadă limitată în care Feexer-ul să poată ridica evaluarea deasupra Evaluării medie minime. În cazul in care în perioada acordată (dacă există), evaluarea nu se ridică deasupra Evaluării medii minime, COMPANIA își rezervă dreptul de a dezactiva accesul Feexer-ului la Aplicatia FEEXERS PRO și la Serviciile Companiei.

III. DECLARAȚIILE ȘI GARANȚIILE FEEXER-ULUI - VALABIL EXCLUSIV PENTRU FEEXERS PREMIUM

40. Feexer-ii PREMIUM declară pe propia răspundere că îndeplinesc condițiile legale, inclusiv deținerea tuturor autorizațiilor, permiselor și avizelor cerute de lege pentru prestarea Job-urilor.

41. Feexer-ul este singurul răspunzător fată de Clienți și COMPANIE pentru corectitudinea, integralitatea și realitatea informațiilor furnizate COMPANIEI în vederea includerii lor în Aplicați ile FEEXERS și pentru orice alte informații furnizate în executarea prezentului Contract.

42. Feexer-ul este singurul răspunzator pentru prestarea Job-urilor comandate de Clienți și pentru conformitatea acestora, precum și pentru rezolvarea oricăror reclamații sau probleme sesizate de Clienți în ceea ce privește prestarea Job-urilor. Disputele eventuale apărute în prestarea Job-urilor privesc exclusiv relația contractuală dintre Feexer și Client și vor fi rezolvate cu bună credința de către aceștia, fără implicarea COMPANIEI, care nu este parte in raportul juridic dintre Feexer și Client.

43. Feexer-ul declară și garantează că are cunoștință și înțelege că are obligația legală de a achita impozitele/taxele/contribuțiile aferente veniturilor obținute din prestarea Job-urilor către Clienți, conform legislației aplicabile.

44. Feexer-ul se obligă să declare la autoritățile competente toate veniturile obținute din prestarea Job-urilor către Clienți și să achite, în temenele prevăzute de lege, impozitele, taxele și contribuțiile aferente acestora, fiind pe deplin și exclusiv răspunzător pentru orice prejudiciu adus COMPANIEI și/sau oricăror alți Utilizatori ai Aplicații lor FEEXERS și/sau unor terți în legătură cu incălcarea obligației de mai sus.

45. Nicio sumă suplimentară care rezultă din executarea necorespunzătoare a Job-urilor de către Feexer nu va fi considerată în sensul prezentului Contract ca o modificare a Tarifului, Feexer-ul fiind singurul răspunzător pentru eventualele plăți generate de inadecvarea metodelor folosite în prestarea Job-urilor.

IV. RĂSPUNDEREA PRIVIND JOB-URILE

46. Feexer-ul este singurul răspunzător față de Client cu privire la conformitatea și garanția Job-urilor. Feexer-ul va răspunde pentru rezolvarea oricăror reclamații sau probleme sesizate de Clienți numai în ceea ce privește prestarea efectivă a Job-urilor. Termenul de garanție pe care Feexer-ul îl acordă Clientului pentru Job-urile prestate este cel convenit de comun acord cu Clientul. În cazul în care Clientul este o persoană fizică (consumator în sensul legislației privind protecția consumatorului) termenul de garanție pentru manoperă este 14 zile de la data finalizării Job-urilor, cu condiția respectării de către Client a instrucțiunilor primite din partea Feexer-ului.

47. În ceea ce privește materialele și produsele care pot fi necesare pentru prestarea Job-urilor (e.g. piese de schimb, alte materiale), acestea vor fi achiziționate de Client sau de Feexer, care este mandatat în acest sens de către Client, obligațiile privind conformitatea și garanția prevăzute în Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora revin persoanelor de la care sunt achiziționate produsele și materialele respective, COMPANIA și/sau Feexer-ul neavând nicio obligație în acest sens.

V. LIMITĂRI PRIVIND UTILIZAREA APLICAȚIEI FEEXERS

48. În vederea accesării și utilizarii Aplicațiilor FEEXERS, Utilizatorul va folosi propriile sale Echipamente Informatice. COMPANIA nu răspunde pentru compatibilitatea Echipamentelor Informatice, a sistemelor sau programelor folosite de Utilizator cu interfața tehnică a Aplicații lor FEEXERS.

49. Utilizatorii obțin prin mijloace proprii accesul la rețeaua de date necesar pentru a utiliza Serviciile Companiei, prin intermediul propriilor furnizori de servicii de servicii de date, având responsabilitatea de a achita tarifele către aceștia. COMPANIA nu garantează că Serviciile Companiei sau o parte a acestora funcționează pe un anumit Echipament Informatic. Serviciile Companiei pot fi afectate de defecțiuni și întârzieri inerente în utilizarea internetului și a comunicațiilor electronice. COMPANIA nu răspunde în niciun caz de daune rezultate din întreruperea Serviciilor și din întârzieri ca urmare a unor evenimente care nu pot fi prevăzute și nu pot fi atribuite COMPANIEI.

50. Utilizatorul este de acord să foloseasca Serviciile Companiei numai in scopuri legale și se obligă să respecte legile și regulamentele aplicabile în vigoare.

51. Utilizatorul este de acord că nu are dreptul să modifice, să distribuie, să transmită, să afișeze, să publice, să reproducă, să acorde licente, să creeze produse derivate, să decompileze, să transfere sau să vândă orice fel de informație sau serviciu obtinute prin intermediul Serviciilor Companiei.

52. Utilizatorul nu se va prezenta cu o altă identitate în scopul de a înșela ori induce în eroare alte persoane.

53. Încălcarea în orice mod a acestor prevederi poate duce la blocarea accesului la Aplicați ile FEEXERS a Utilizatorului precum și, acolo unde este aplicabil, la sesizarea autorităților competente.

VI. INREGISTRAREA UTLIZATORULUI

54. În vederea utilizării Serviciilor Companiei, este necesară înregistrarea și menținerea unui cont personal activ de utilizator al Serviciilor Companiei, pentru care trebuie să transmiteți anumite informații cu caracter personal. Utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile derulate prin contul său, având obligația de a menține în permanență securitatea și caracterul secret al numelui de utilizator și parolei asociate contului. Toate informațiile privind înregistrarea sunt disponibile in Aplicați ile Feexers.

55. Toate informațiile transmise de Utilizator și care au caracter de date personale sau date confidențiale vor fi tratate în conformitate cu Politica de Confidențialitate a COMPANIEI, care este parte integrantă din prezentele Termeni și Condiții.

VII. CONȚINUT FURNIZAT DE UTILIZATORI

56. COMPANIA poate, la libera sa alegere, să permită periodic Utilizatorilor să transmită, să încarce, să publice sau să pună la dispoziția COMPANIEI, prin intermediul Serviciilor, conținut și informații în format foto/video, media, text (inclusiv sub inclusiv sub formă comentariilor și opiniilor despre Servicii, solicitărilor unor cereri de asistentă, comunicarilor cu Feexer-ul) („Conținut Furnizat de Utilizatori”). Prin punerea la dispoziție a Conținutului Furnizat de Utilizatori, Utilizatorul acordă COMPANIEI o licență valabilă la nivel mondial, perpetuă, transferabila, cu titlu gratuit, cu drept de sublicențiere, de a utiliza, a copia, a modifica, a crea opere derivate, a distribui, a afișa public, a reprezenta public și a exploata în orice alt mod Conținutul Furnizat de Utilizator în toate formatele și pe toate canalele de distribuție cunoscute în prezent sau create în viitor.

57. Utilizatorul declară și garantează următoarele:
(i) este proprietarul unic și exclusiv al întregului Conținut Furnizat de Utilizator, sau deține toate drepturile, licențele, acordurile și autorizațiile necesare pentru a acordă COMPANIEI licența de mai sus; și (ii) nici Conținutul Furnizat de Utilizator, nici transmiterea, încărcarea, publicarea sau furnizarea acestuia, nici utilizarea de către COMPANIE a respectivului conținut conform acestor Termeni și Condiții nu va constitui încălcarea, însușirea ilegala sau nerespectarea drepturilor de proprietate sau de proprietate intelectuală ale unui terț, sau a drepturilor de publicitate sau confidențialitate ale unui terț, nici nu va duce la încălcarea vreunei legi sau reglementări aplicabile.

58. Utilizatorul se obligă să nu transmită Conținut Furnizat de Utilizator cu caracter denigrator, calomnios, care incită la ură, violență, obscen, pornografic, ilegal sau jignitor, după cum stabilește COMPANIA la latitudinea să exclusivă, indiferent dacă respectivul material este protejat prin lege sau nu. COMPANIA are posibilitatea, dar nu și obligația, de a examina, a monitoriza sau a șterge Conținutul Furnizat de Utilizatori, la latitudinea exclusivă a COMPANIEI, în orice moment, indiferent de motiv, fără notificare prealabilă.

VIII. LEGATURI CATRE SITE-URI ALE UNOR TERȚE PĂRȚI

59. Aplicațiile FEEXERS poate include legături (link-uri) către site-uri ale unor terțe părți. Răspunderea pentru aceste site-uri aparține în întregime proprietarilor acestora. Prin urmare, COMPANIA nu este responsabilă pentru nicio pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de informațiile furnizate de site-urile sau resursele spre care trimit aceste link-uri.

IX. LIMITAREA RĂSPUNDERII

60. Utilizatorul intelege si acceptă că Aplicațiile FEEXERS si Serviciile Companiei sunt oferite „așa cum sunt”, „așa cum sunt disponibile”.

62. COMPANIA nu garantează accesibilitatea si funcționarea Aplicații lor FEEXERS pe orice sistem de operare.

63. COMPANIA nu poate fi facută răspunzatoare pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea Aplicații lor FEEXERS sau din imposibilitatea utilizarii acesteia indiferent de cauză, ori din interpretarea eronată a oricaror prevederi ale conținutului acesteia.

64. Utilizatorul foloseşte Aplicațiile FEEXERS pe riscul propriu. În nici un caz, COMPANIA, afiliaţii săi, funcționarii, directorii, administratorii, angajații acestora, fiecare în parte sau împreună, nu vor putea fi făcuţi responsabili pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudiciul material/financiar, pierderea de date sau de program, vătămări sau alte daune.

X. DESPĂGUBIRI

65. Prin utilizarea Aplicațiilor FEEXERS, Utilizatorul își exprimă acordul asupra obligației de a despagubi și de a exonera de răspundere COMPANIA și/sau afiliaţii săi, funcționarii, directorii, administratorii, angajații în legătură cu orice încălcare a acestui Contract din partea Utilizatorului, inclusiv, orice cereri de despăgubire, pretenții, pierderi, pagube și cheltuieli care decurg din sau în legătură cu: (i) utilizarea Serviciilor Companiei sau a serviciilor obținute prin utilizarea Serviciilor Companiei; (ii) nerespectarea sau încălcarea de către Utilizator a oricăreia dintre prevederile prezentului Contract; (iii) utilizarea de către COMPANIE a Conținutului furnizat de Utilizator; sau (iv) încălcarea de către Utilizator a drepturilor unui terț.

XI. DREPTURI DE AUTOR, PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

66. COMPANIA deține drepturile de autor și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală cu privire la Aplicati   ile FEEXERS, inclusiv cu privire la conținutul Aplicații   lor FEEXERS și/sau programele de calculator asociate Aplicații   lor FEEXERS.

67. Utilizatorul se obligă și se angajează in mod irevocabil fata de COMPANIE să nu utilizeze fără drept datele/informațiile/documentele pentru care COMPANIA are un drept de proprietate intelectuala.

68. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala ori industriala, sunt si vor fi proprietatea exclusiva a COMPANIEI, care le va utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviință, fara limitare geografica ori de alta natură.

69. Utilizatorul nu va folosi datele obținute de la COMPANIE decât în scopul utilizării Aplicației Feexers, iar datele obținute nu vor fi divulgate unor terțe persoane.

66. Utilizatorul se obligă să despăgubească COMPANIA împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.)

XII. NULITĂȚI PARȚIALE

70. În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract este sau devine, în conformitate cu legea aplicabilă, invalidă, ilegală sau inaplicabilă din orice motiv, respectiva clauză va fi eliminată, restul clauzelor continuând să producă efecte.

XIII. LEGEA APLICABILĂ ȘI INSTANȚA DE JUDECATA

71. Prezentul Contract este guvernat și interpretat în conformitate cu legile din România. Orice dispute sau litigii dintre părți în legătură cu acesta vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din București, România.

XIV. MODIFICAREA ȘI ACTUALIZAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

72. COMPANIA își rezervă dreptul de a modifica periodic acest Contract, precum și orice alți termeni și condiții speciale afișate în Aplicați   ile FEEXERS. Modificările vor intra în vigoare în momentul în care COMPANIA publică respectivele condiții actualizate, sau când publică politicile modificate sau condițiile suplimentare în secțiunile aferente Serviciului relevant pentru care acestea sunt aplicabile. Accesarea sau utilizarea în continuare a Serviciilor după respectiva publicare constituie acordul Utilizatorului de a respecta condițiile modificate.